Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-10

Modulerad switchfrekvens i radarkraft

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I ett nyligen inlämnat patent beskrevs hur man genom att använda radarns pulsrepetitionsfrekvens (PRF:en) som modulationsfrekvens för en frekvensmodulerad switchning kan erhålla ”besparingar” i den filtrering som blir nödvändig, utan risk för att själva radarfunktionen skulle störas eller bli sämre. För att detta skall fungera måste dock vissa saker klaras ut:
• Hur åstadkommer vi varierad (modulerad) switchfrekvens i omvandlare (t.ex. PUB). Det kan antas att systemet på något sätt bidrar med en modulationsfrekvens, som dock ändras när PRF:en ändras.
• Utred vad som blir följden när PRF:en (och därmed modulationsfrekvensen) ändras. Uppstår någon form av transienter?
Det är detta som examensarbetet skall utreda. Examensarbetet är tänkt för en student med omfattningen motsvarande 30 hp.

Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.

Kontaktpersoner
Bo Nettelblad
tfn: +46 31 794 9944

Stefan Linders, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 90 17

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.