Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-14

Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Widespace är nordens största mobila annonsnätverk för appar och mobilsajter på alla plattformar. Affärsidén är att erbjuda engagerande och effektiv mobil annonsering. Widespace står nu inför en stark tillväxtfas, med många nya kunder, nya partners och nya marknader. Samtidigt är trenden också fler användare i smarta telefoner. Detta gör att kraven på prestanda estimeras öka med ca 500% per år de närmaste 3 åren och en sådan ökning kan utgöra ett betydande teknisk utmaning om inte åtgärder vidtas.

En vital del av vår tjänst är att spara alla transaktioner och analysera dessa i realtid. Antalet transaktioner är stort, i dagsläget ca 30 miljoner per dag, och detta ställer stora krav på vår databas och transaktions-arkitektur. Då antalet transaktioner inom snart framtid kommer vara 200-300 miljoner per dag så behöver vi göra en översyn hur vi skall hantera denna ökning genom en förbättrad transaktionshantering.

Beskrivning X-jobb

Undersöka och evaluera plattform, metoder och övriga förutsättningar för en framtida transaktionshantering med kraftfullt förbättrad prestanda och bra möjligheter för parallellitet, så att vi klarar den förutsedda tillväxten med bibehållen kvalitet.

Vår hypotes är att detta kan åstadkommas genom en förstudie, en mer ingående utvärdering med pilotimplementering samt uppsättning av testfall, och att detta med fördel kan utgöra ett X-jobb (20 poäng) med följande huvudsakliga moment:

1. Strategisk omvärldsanalys
2. Utvärdering av tänkbara tekniska alternativ.
- Undersökning av olika kombinationer av plattformar och metoder för hantering av stora transaktionsmängder i Java samt olika db-basverktyg (fokus mot mysql) och
- Prestandajämförelser mellan dessa olika alternativ.
3. Design för att säkerställa övriga krav
4. Implementering av fungerande pilot(er) (skall testa prestanda, ej krav på funktionella detaljer som ej bör påverka prestanda)
5. Uppsättning av testmiljö samt exekvering av prestandatest
6. Utvärdering av resultat, med avseende på
- Prestanda, många parallella processer
- Prestanda, hastighet för en enskild process

X-jobbet kommer att utföras på vårt kontor på Kaptensgatan i centrala Stockholm. Du kommer sitta tillsammans med vår utvecklingsavdelning, som i dagsläget består av 7 unga och entusiastiska medarbetare i en öppen organisation med högt i tak.

Låter detta intressant, kontaka [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.