Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-14

Minimera avfallsmängderna i en bostadsrättsförening

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag:
Bostadsrättsföreningen Honungsskivlingen är medlem av HSB och innehar 176 lägenheter, 25 lokaler, 76 parkeringsplatser och 48 garageplatser.
HSB ägs och drivs av medlemmar. Som en kooperativ medlemsorganisation är målet inte att göra så stora ekonomiska vinster, därför går överskott alltid tillbaka till verksamheten för att kunna erbjuda ännu bättre nyproduktioner och ännu större trygghet i förvaltningen.
HSB vill vara en aktiv förebild inom klimatfrågan i branschen och ligga i framkant vad gäller utvecklingen av en hållbar bostadssektor.

Uppgift:
I Sverige står bostadssektorn står för närmare 20% av koldioxidutsläppen. Det är något bostadsrättsföreningen Honungsskivlingen vill ändra på.
Examensarbetet innebär därför en utredning och se hur boende i Bostadsrättsföreningen Honungsskivlingen kan bidra till mer och hållbart samhälle.

I första skedet krävs en grundläggande kartläggning och insamling av information/data om avfallsmängder som boende i bostadsrättsföreningen Honungsskivlingen bidrar med. Därefter bör åtgärder om hur boende Bostadsrättsföreningen Honungsskivlingen kan bli ännu bättre på för att minimera avfallsmängderna och tillsammans med föreningen kan bidra till bättre resursåtervinning, dessa åtgärder bör presenteras.

Kartläggning och värdering av de miljöaspekter som Bostadsrättsföreningen Honungsskivlingen som ger upphov till bör tas med i utredningen och även förslag på hur miljöarbetet kan utvecklas bör tas upp.

Den nya utredningen kommer att ligga till grund för det fortsatta miljöarbetet.

Förkunskaper
Goda kunskaper om avfallshantering och miljö.

Omfattning
Examensarbetet omfattar 15- 30 hp och kan anpassas till både kandidat- och masternivå.

Ort
Borås

Reseersättning inom Västra Götaland
Ja

Kontaktperson Miljöbron
Amir Badeie, tel. 0766-12 17 53

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.