Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-14

Undersöka möjligheterna kring återvinningscentraler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag:
Herrljungas renhållningsavdelning ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfallet i Herrljunga kommun. Verksamheten är avgiftsfinansierad. Insamlingen av kärl- och säckavfall samt slam sker på entreprenad av Ragn-Sells.

Återvinningscentralerna i Herrljunga och Annelund bemannas av kommunens arbetsmarknadsenhet. På återvinningscentralerna kan hushållen avgiftsfritt lämna sitt grovavfall samt farligt avfall och el-avfall.

Uppgift:
Det är viktigt för invånarna i Herrljunga kommun att på ett smidigt och miljöriktigt sätt kunna lämna sitt avfall. Därför vill Herrljunga kommun se över vilka förbättringsmöjligheter som finns kring sina återvinningscentraler.
Befintliga återvinningscentraler har en del nackdelar gällande öppettider, läge samt utformning. Projektet bör undersöka möjligheterna till att bygga om, lägga ner och/eller bygga helt nya anläggningar. Mobila återvinningscentraler samt fastighetsnära hämtning genom budning eller kampanjhämtning bör även utredas.
Vilket val som slutgiltigt görs kommer att påverka invånarna på flera sätt. Därför skall projektet inte bara utvärderas miljömässigt samt ekonomiskt utan även ur ett invånarperspektiv.

Förkunskaper
Vi söker dig som läser miljövetenskaplig utbildning. Du är blivande civilingenjör, bör läsa program med inriktning mot avfallshantering, gärna med intresse för kostnadsberäkningar!

Omfattning
Examensarbetet omfattar 30 hp

Ort
Herrljunga

Reseersättning inom Västra Götaland
Ja

Kontaktperson Miljöbron
Amir Badeie, tel. 0766-12 17 53

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.