Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-21

Kvalitetssäkrad och standardiserad kabelövergång för ny kontaktdonsserie

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scania har världens bästa elsystem inom lastbilsindustrin. För att bibehålla det krävs att varje ingående elkomponent håller högsta kvalitet och att kablaget mellan elcentral eller styrenhet och komponenten är väl anpassat och skyddat mot yttre påfrestningar i form av t.ex. värme och kraftiga vibrationer. Det är också nödvändigt att eftersträva en standardiserad och montörsoberoende monterings-/demonteringsprocess.

Gruppen Cable Harness chassis Installation ansvarar för utveckling och konstruktion av lastbilens elkablage med fokus på kvalitet, kostnad, monterbarhet och kreativt tänkande.

För att kvalitetssäkra och utveckla framtidens kabelförläggning och gränssnitt mot nya komponenter i pågående eller kommande utvecklingsprojekt krävs en omfattande utredning och konstruktionsändring, vilket kommer att hanteras i examensarbetet.
Uppdragsbeskrivning
Målet med examamensarbetet är att för framtida lastbilsmodeller utveckla och kvalitetssäkra kabelväg och gränssnitt mellan insida rambalk och utanförliggande elektrisk komponent med avseende på införandet av ny kontaktdonsserie.

Examensarbetet kommer bland annat innefatta:
? Kartläggning av befintlig konstruktion för att få en klar bild över uppgiften
? Konkurrentanalys
? Standardisera kabelövergångar, lika behov – identisk lösning
? CAD och hållfasthetsberäkning enligt princip
? Kostnadsanalyser

Under exjobbstiden kommer du att komma i kontakt med produktionsenheter, inköpsavdelning, interna och externa leverantörer samt flera av våra utvecklingsavdelningar på R&D. Du kommer att få ta en roll som sträcker sig över avdelningsgränser med ett gyllene tillfälle att få en god produkt- och teknikkännedom i ett ledande företag inom fordonsutveckling.
Vi söker
Maskiningenjör
Antal studerande: 1-2
Startdatum för ex-jobbet: Q1 2012
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor
Kontaktpersoner och handledare
Gruppchef: Maria Karlström, [email protected], 08-553 51129 Handledare: Magnus Liliegård, [email protected], 08-553 52131
Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU11-80” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2011-12-07


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.