Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-21

Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scania motorutveckling är en del av Scania R&D och sysselsätter ca 500 ingenjörer. Här utvecklas nya motorer med ständig fokus på minskad miljöpåverkan och ökad robusthet.
Gruppen Project Coordination (NMAP) ansvarar bland annat för helmotorverifiering vilket innebär ansvar för att planera, driva och följa upp verifieringen för nya motortyper. Omfattningen och utmaningen ökar stadigt tack vare ökad komplexitet i dagens och morgondagens motorer, och nu efterfrågas ett enkelt sätt överblicka, samordna samt följa upp verifiering av nya motortyper.

Mål
Att utveckla och implementera ett verktyg/system som på ett enkelt och enhetligt sätt kan presentera relevant data för verksamheten, samt kartlägga användarbehov och struktur för i vilka forum denna info ska presenteras.
Verktyget/systemet skall omfatta:
• Inmatning av nödvändiga data, t.ex. provplan, provtid, tillgänglig resurs
• Planering av olika motorprov och visualisering av planer
• Uppföljning av nuläge och jämförelse mot planering, t.ex. antal körda timmar, försening/försprång mot plan
• Utläsning och presentation av data på olika sätt och i olika sammanhang, för t.ex. styrgrupp, projektledare, samt inför resursprognoser.

Uppdragsbeskrivning
Gruppen Project Coordination är en fristående del av motorutveckling som bl.a. levererar verifieringsresultat till projekten. Presentation och uppföljning av resultat skiljer sig dock från projekt till projekt. Det finns också en betydande svårighet att samordna resursbehovet mellan olika projekt. I nuläget finns ett flertal system och dokument för olika syften och mätvärden, i många fall överlappar de varandra. Målet är ett enda system där data matas in av testledare och sedan läses ut av teknisk projektledare, objektledare, provningsingenjörer, styrgrupp mm. Dock måste data kunna presenteras på olika sätt, eftersom det efterfrågas med olika syften.

Utkast till struktur:
1. Bakgrundsstuide
a. Vilka sytem/verktyg använder liknande verksamheter?
b. Vad använder övriga delar av Scania? Finns det användbara exempel?
2. Problemidentifiering
a. Vilka användare brukar systemet och vad är deras behov?
b. I vilka forum efterfrågas uppföljning av verifiering?
c. I vilka forum skulle dessa data kunna presenteras?
d. Vilka data behöver ingå i systemet? Vilka data finns redan?
e. Hur ska ett system vara uppbyggt för att kunna fortsätta förvaltas och utvecklas av Scania? Finns det färdigutvecklade system/program som kan hantera detta?
f. Hur ska det kunna utformas för att användarna ska kunna forma presentationen av data för sina specifika behov?
g. Vilken plattform skall systemet baseras på? Webbaserad? Befintligt program? (t.ex. MS Project) Viktigt att programmet kan förvaltas inom gruppen.
3. Utförande
a. Skapa motsvarande verktyg/system och implementera detta i verksamheten
4. Vidareutveckling
a. Förslag på sammankoppling med övriga system hos Scania
b. Implementation av verktyg hos R&D Projektkontor

Utbildning/Linje/Inriktning
Högskole-, civilingenjör inriktning: Systemvetare eller fordonsinriktat.
Antal studerande: 1 st

Startdatum för ex-jobbet: Våren 2012
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Handledare: Robert Hedström 0707-986215

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-67” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.