Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-22

Regnvatten som resurs i det hållbara samhället

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag:
Älvstranden Utveckling AB har av Göteborgs stad fått uppgiften att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden samt Gullbergsvass och Backaplan. Arbetet bedrivs i dotterbolagen Norra Älvstranden Utveckling AB respektive Södra Älvstranden Utveckling AB. Visionen om Den goda staden utgör grunden i arbetet. En stad som är rik och levande för alla människor.

Uppgift:
Regnvatten är en resurs som sällan får någon speciell uppmärksamhet och där användningsområdena är många och skulle kunna bidra på många sätt till resurseffektivisering. Med detta examensarbete vill Älvstranden undersöka om regnvatten kan tas tillvara för ändamål i en byggnad. Hur kan detta i så fall kan göras och vilka tekniska förutsättningar som krävs skall undersökas. Syftet är att lära sig mer om hur vi kan utnyttja regnvattnet på bästa sätt. I förlängningen kan tillvaratagande av regnvatten som resurs minska vår belastning på reningsverken och därmed risken för breddning i dessa. Det kan också bidra till minskat tryck på Göta älv och därmed även minska översvämningsrisker. Ett antal frågeställningar är aktuella och Älvstranden vill gärna att samarbete över utbildningsprogrammen sker genom att två studenter med olika inriktning tar sig an olika delar av dessa frågeställningar.

Möjliga frågeställningar
Vilka användningsområden finns för regnvatten?
Vilka internationella exempel finns där regnvatten används i byggnader, t ex bostadshus?
Kan regnvatten användas som en resurs i en byggnad?
Vilka tekniska förutsättningar krävs?
Vilka förändringar jämfört med norm måste göras?
Hur påverkar Göteborgsförhållanden inklusive årstiderna möjligheterna att ta tillvara och använda regnvatten?
Måste/kan vatten lagras från regniga perioder till torra?
Finns kostnadsbesparingar på sikt (eller är vatten för billigt)?

Förkunskaper
Vi söker dig som läser ett mastersprogram med teknisk inriktning, gärna med någon inriktning mot bygg eller väg och vatten.

Omfattning
Examensarbetet kräver två personer som skriver på vardera 30 hp på mastersnivå.

Ort
Göteborg, Älvstranden vill att studenterna som skall skriva examensarbetet sitter på plats hos dem under arbetets gång.

Reseersättning inom Västra Götaland
Diskuteras

Kontaktperson Miljöbron
Maria Rydberg, 0766 – 12 17 51

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.