Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-23

Prioritering mellan förorenade områden som behöver åtgärdas

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecoloop söker en examensarbetare som vill ha en nära koppling till arbetslivet och konsultvärlden under studietiden! Vi söker dig som är intresserad av miljöfrågor, är utåtriktad, ambitiös och noggrann.

Problemformulering:
Det finns ungefär 80 000 potentiellt förorenade områden i Sverige. Många av områdena har förorenats på grund av utsläpp och avfall från olika typer av industriell verksamhet. Riskerna med de förorenade områdena ser mycket olika ut, och beror bl.a. på typen av föroreningar, vilka mängder det rör sig om samt var föroreningarna är lokaliserade. Åtgärdstakten av de förorenade områdena är långsam och kostnaderna kan vara extremt höga. Problemet är att det idag inte finns någon bra metod för att bestämma vilka områden som ska åtgärdas samt vad det får för konsekvenser. En viktig fråga är hur man ska välja ut vilka områden som bör prioriteras i åtgärdsarbetet.

Syfte:
Arbetet syftar till att definiera de aspekter som kan utgöra underlag vid prioritering av åtgärder av förorenade områden

Mål: Målet är att skapa en mer enhetlig metodik för att prioritera mellan förorenade områden samt belysa vilken typ av konsekvenser olika typer av åtgärder ger.

Metod:
Litteraturstudie, enkätstudie

Genomförande:
Examensarbetet ska genomföras under våren 2012 med start i januari.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.