Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-23

Biopolymerer för kalandrering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Formningsmetoden kalandrering används för att tillverka tunna filmer i polymera material. Plaster baserade på PVC är mycket vanliga i applikationer med film. Ur strikt hållbarhetssynpunkt riktas ofta kritik mot polymeren PVC på grund av dess stora andel klor (som skapar risk för problem vid tex förbränning). Riflex Film AB har därför långsiktigt behov av att identifiera möjliga polymerer baserade på ”hållbara material” och studera deras för och nackdelar med avseende på tillverkning med kalandrering och produktegenskaper.

Mål med examensarbetet
Kartlägga lämpliga och tillgängliga biopolymerer (och intressanta leverantörer) och deras lämplighet för kalandrering och Riflex Film ABs applikationer. Genomföra en översiktlig marknadsanalys avseende möjliga slutapplikationer (tekniskt/kommersiellt) samt genomföra provtillverkning för ett antal nya materialkombinationer.

Företag
Riflex Film AB, Box 521, 372 25 Ronneby
www.riflexfilm.com

Kontaktperson för Cefur
Mats Ericson ([email protected])

Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: ”Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus”.
För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: www.ronneby.se/cefur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.