Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-23

Design av miljövänliga fartyg för återvinning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Miljö och återvinningskraven på fartyg ökar och internationella riktlinjer för tillverkar- och operatörsansvar i form av ”Green passport” införs för att farliga ämnen och komplexa strukturer så långt möjligt skall undvikas. Inom såväl varvs- som rederinäringen finns generellt väldigt lite erfarenhet om hur man kravställer och designar hållbara och återvinningsbara konstruktioner.

Mål med examensarbetet

Syftet är att göra en litteraturstudie samt ställa upp enkla riktlinjer för hur man designar ett hållbart och återvinningsbart fartyg. Utreda eventuella bedömningskriterier för främst hur återvinningsbart ett fartyg är utgående från ingående system. Vid avsaknad av dylika kriterier utveckla och bedöma ett typfartyg.

Företag

Kockums AB, Amiralitetsgatan 25, 371 30 Karlskrona
www. kockums.se

Kontaktperson för Cefur
Mats Ericson, [email protected]

Övrig information
Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: ”Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus”.

För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: www.ronneby.se/cefur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.