Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-23

Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Ronneby Miljö och Teknik AB har idag två flispannor i Sörby som ger basförsörjningen i Ronnebys och Kallinges fjärrvärmenät. När temperaturen utomhus sjunker ner mot tre minusgrader måste vi toppa med värme från tre oljepannor. För att minska behovet av fossila bränslen är behovet att hitta någon form av ersättning för oljepannorna.

Mål med examensarbetet
Att utvärdera samt hitta ett ekonomiskt och hållbart alternativ till den fossila bränsleanvändningen på fjärrvärmeverket i Sörby. Alternativet som Ronneby Miljö och Teknik AB nu undersöker är pulverbrännare vilken använder träpulver som bränsle. Pulverbrännare finns redan på marknaden i ett antal applikationer. Examensarbetet ska utvärdera ett införande av pulverbrännare i Sörby både ur ett tekniskt, hållbarhets och ekonomiskt perspektiv.

Företag
Ronneby Miljö och Teknik AB, Karlshamnsvägen 4, Ronneby
www.ronneby.se/sv/kommunagda-bolag/ronneby-miljoteknik-ab/

Kontaktperson för Cefur
Mats Ericson ([email protected])


Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: ”Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus”.
För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: www.ronneby.se/cefur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.