Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-24

Leverantörsmanual för varvsindustri

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På Kockum ABs enhet för Material & Logistik pågår nu ett stort förändringsarbete inom den s.k. Försörjningsprocessen samt Strategisk Inköp. I detta arbete ligger bl.a. att tydliggöra krav mot leverantörerna när nya leverantörer tas in.

Mål med examensarbetet är att genomföra en nuläges- och behovsanalys för processen hur nya leverantörer tas in. Utveckla förslag på innehåll och struktur för en leverantörsmanual samt efter beslut skapa nödvändiga dokument.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.