Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-24

Förstudie för leverantörsportal på Kockums AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kockums ABs enhet för Material & Logistik genomför nu ett stort förändringsarbete inom den s.k. Försörjningsprocessen samt Strategisk Inköp. I detta arbete ligger bl.a. att vi måste klargöra strukturen för information till underleverantörer.

Mål med examensarbetet är att ta fram ett förslag/ idéskiss på hur en Leverantörsportal skulle kunna se ut och fungera för offertförfrågan, offerter, prognoser, order etc.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.