Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-29

Kopplade fluid-strukturberäkningar för mekanisk utvärdering av tankar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Scania arbetar kontinuerligt med att förbättra den mekaniska tillförlitligheten hos sina fordon. I den processen arbetar konstruktion, provning och beräkning tillsammans för att öka förståelsen för komponenterna. I detta examensarbete avser vi att genom beräkning studera de laster som orsakas av vätska i tankar i avsikt att förbättra beräkningsmetodiken och få mer förståelse för lasterna som orsakas av vätskan på tankarna. På lastbil så är intresset i första hand bränsletankar och reduktionsmedelstankar. Scania har stor erfarenhet av provning av dessa komponenter, och detta arbete skulle komplettera den förståelse vi fått från provning. I förlängningen leder en bättre beräkningsmetodik till att vi kan minska antalet prov och att vi kan optimera konstruktionen tidigare i produktutvecklingsprocessen.

Mål:
Examensarbetets mål är att utveckla en bra metodik för modellering och utvärdering av kopplade fluid-struktur beräkningar för vätska i tankar. Olika lastfall studeras för att bestämma vilka laster som är kritiska. I första hand används Hypermesh för modellering och Abaqus/Explicit för beräkning.

Uppdragsbeskrivning:
Detta examensarbete innefattar:
1. Utvärderingar av metod, kontaktmodellering och parameterval i kopplade fluid-strukturberäkningar. Litteraturstudium i samband med detta.
2. Utvärdering och jämförelse av olika lastfall med avseende på den mekaniska påverkan av tanken.
3. Jämförelser av beräkningsresultat mot Scanias erfarenheter från provning.

Utbildning/linje/inriktning:
Civilingenjör M, T, F, Y med intresse för hållfasthet

Antal studerande: 1

Startdatum: vintern/våren 2012.

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor.

Kontaktperson och handledare:
Andreas Rietz, beräkningsingenjör RTCC, 08-553 52628, [email protected]
Ola Rugeland, gruppchef RTCC, 08-553 527 60, [email protected]

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-90” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 2012-01-08


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.