Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-29

Cellräkning i automatiserat system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att räkna cellkoncentration och celltillväxt sker enkelt i en s.k. hemacytometer (eng. haemacytometer) under ett mikroskop helt manuellt. För att snabba upp proceduren tänkte vi prova en enkel web- eller mikroskopkameralösning monterad direkt på mikroskopokularet kopplad med USB till dator. För cellräkning finns ett antal olika datorprogram. Test och utvärdering av dessa ingår. Systemet ska också kunna användas för generell bildinsamling vid mikroskopi. Två teoridelar kan urskiljas: 1 - den optiska vägen mellan sample och bildalstrande element samt 2 - automatiserad bildbehandling och speciellt räkning av celler i prover.

Examensarbetet består i litteraturstudie, inköp av delar, sätta ihop ovanstående system till fungerande enhet, samt skriva rapport och föredra densamma.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.