Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-01

Uppföljning av lokala Miljömål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsgivare: Vänersborgs kommun, utvecklingskontoret


Vänersborg är en småstadsidyll vid Vänerns sydspets med knappt 40 000 invånare och är huvudstad i Västra Götalandsregionen. Utvecklingskontoret svarar för beslutsstöd till Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och kommunalråd vad gäller målstyrning, kvalitets- och uppföljningsfrågor, ledarstrategi, folkhälsofrågor, informationsfrågor, miljösamordning (Agenda 21), IT-strategi, statistik, kollektivtrafik, högskolefrågor, näringslivsfrågor, regionala frågor och internationaliseringsfrågor m.m.


Uppgift:
Vänersborgs kommun antog år 2006 27 st. lokala miljömål för kommunen, som utgår från de av riksdagen antagna 16 miljökvalitetsmålen. Dessa följs upp vart tredje år och en avstämning för perioden 2006-2008 har gjorts. Nu är det dags att följa upp hur arbetet med målen har gått under perioden 2009-2011.

Projektet går ut på att
-följa upp målen för perioden 2009-2011 och presentera utfallet i en skriftlig sammanställning
- värdera hur metoderna för uppföljning har fungerat
- lämna förslag på förändringar av mål och uppföljningsmetoder.

Den dokumenterade uppföljningen för 2006-2008 utgör ett bra underlag för denna fortsatta uppföljning samtidigt som det finns beskrivet en uppföljningsmetod per mål.

Beroende på om examensarbetet skrivs på kandidat eller magisternivå och därmed projektets omfattning, kan det också omfatta en jämförande studie av resultaten för några av målen med avseende på hur kommuner av liknande storlek hittills lyckats med sina respektive mål, och därifrån dra slutsatser om dels uppföljningsmetod men även arbetet för att nå målet.

Obs! Projektet är aktuellt under vårterminen 2012.

Slutgiltig formulering av frågeställning fastställes i samråd med studenterna och ev. handledare på högskolan.

Förkunskaper
Du som söker detta examensarbete bör läsa en högskoleutbildning med miljöinriktning och ha kunskap om miljömålsarbete, hur kommuner arbetar med miljöfrågor samt förståelse för uppkomst och hantering av miljöproblem.

Omfattning
Examensarbetet kan anpassas till både kandidat- och masternivå och kan utföras av en eller flera studenter tillsammans.

Ort
Vänersborg

Reseersättning inom Västra Götaland
Ja

Kontaktperson Miljöbron
Linda Gustavsson, 0766 – 12 17 52
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.