Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-01

Analys av systemsvagheter för att öka användandet av biomassa i Kina

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Biomassa är en heterogen och global resurs vars potential än så länge är underutnyttjad för avancerade energiändamål som el, transportbränsle och andra kemikalier för att ersätta fossila alternativ. Utvecklandet av denna resurs kan visa sig viktig för att minska oljeberoendet, öka energisäkerhet, jobbsäkerhet och kan eventuellt leda till en viktig industriell förnyelse. När oljepriset är högt har investeringar i ökad utnyttjande av biomassaresurser visat sig mycket lönsamt.

Kina har gjort stora framsteg inom utveckling av förnyelsebara resurser och för att använda klimatsmarta teknologier. Men, när det gäller biomassa har framstegen varit mycket begränsade och än så länge har inte Kina lyckats åstadkomma en stark ekonomisk utveckling med avtagande eller minskade CO2-utsläpp.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att analysera varför Kina än så länge inte har lyckats särskilt väl med att utveckla sina biomassaresurser och varför de inte lyckats utveckla en framgångsrik leverantörsindustri på området.

Genomförande
Vi söker en examensarbetare som vill jobba tillsammans med forskare på Chalmers, SP och våra Kinesiska partners i Hangzhou och Beijing, Zhejiang och Tsinghua Universiteten. Universiteten är rankade som de tre bästa i Kina och vi kan garantera en mycket spännande vår för den som vill ta sig an detta examensarbete.

Vi föredrar om studenten som söker detta examensarbete har sin bakgrund från industriell ekonomi (eller motsvarande), gillar att skriva på engelska och kan tänka sig att jobba i en internationell miljö även framgent.

Om du vill veta mer, kontakta:
Hans Hellsmark: [email protected]
Björn Sandén: bjö[email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.