Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-01

Nya material och byggsätt för kraftelektronik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Framtidens fordon med el- eller hybriddrift kräver elektronik som kan hantera stora effekter med små förluster, Detta kräver nya typer av byggsätt som tar hänsyn till materialegenskaper och kylbehov. Stora krav ställs dessutom på tillförlitlighet när det gäller byggsättet. Genom att kombinera aktiv elektronik baserat på nya halvledarmaterial med robusta material och nytänkande i inkapslingen vill vi kunna nå bättre prestanda i kraftelektroniken.

Förutom i fordonssammanhang finns även krav på omvandling av stora effekter med låga förluster i samband med elproduktion med vindkraft, vågkraft och solceller.

Arbetet kommer att fokusera på att integrera nya typer av kylning i ett redan framtaget inkapslingkoncept samt utföra tester av prestanda.

Tid: 0,5 år (30p) eller 1 år (60 p)

Arbetet kommer att utföras hos Swerea IVF AB i Mölndal.

Projektet är indelat i tre delar:

•Termiska och termomekaniska simuleringar. En konceptkapsling finns och simuleringar är gjorda. Dessa simuleringar skall verifieras med experiment och utökas med olika typer av kylare.

•Utveckling av kylare och integrering. Utvärdering av olika material för kylare och termiska överföringsmaterial (TIM). Utveckling och utvärdering av tillverkning och byggsätt. Tillverkning av prototyper för test.

•Test och verifiering. Utveckla och utför test av prototyper med SiC transistorer och om möjligt även GaN-transistorer. Innefattar kraft- och temperaturcykling samt analys av resultat.

Kontaktperson:
Klas Brinkfeldt, 0707-80 60 82
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.