Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-02

Förstudie kring autonoma fordon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Modern sensorteknik ger förutsättningar till praktisk tillämpning av autonoma fordon för att lösa en uppsjö olika transportuppdrag. Fordon som upprepade gånger kör samma sträcka kan ges en viss förmåga att ta egna beslut för att bli så autonoma att flera fordon kan skötas av en operatör. Autonoma fordon är en möjlighet att öka kundens produktivitet och samtidigt minska densammes kostnader. Transportuppdragen skulle kunna omfatta t.ex. materialtransport i ett dagbrott eller nattlig utmattningsprovning på Scanias egen provbana.

Mål
Målet med examensarbetet är dels att utreda i vilka tillämpningar inom gruvnäringen autonoma fordon skulle passa, och dels att undersöka vilka funktionella och säkerhetsmässiga krav som skulle ställas på fordonens sensorer, aktuatorer och omgivning.

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget innefattar att identifiera passande tillämpningar, vilka krav dessa ställer på tekniken och hur det hela kan vävas samman till ett komplett transportsystem.
Undersökningen av förutsättningarna omfattar en studie av hur autonoma fordon passar in i gruvindustrin samt vilka tekniska och kommersiella förutsättningar som finns. Identifiera vilka transportuppdrag som är lämpligast för ett autonomt fordon och vilka ungefärliga kostnadsramar som finns. Det är en fördel om ett likadant system kan användas till både gruvdrift och utveckling, t.ex. nattliga körpass på Scanias provbana.
Ur det tekniska perspektivet behövs en översyn av vilka sensortekniker som används i liknande applikationer idag (både inom industri och forskning) och vilka som är lämpliga för ett autonomt gruvfordon. Vad behöver sensorerna kunna detektera och vilka robusthetskrav ställer omgivningen på dem? Fordonets omgivning kan också ändras för att underlätta (nya markeringar, räcken, sändare, markörer), men utsträckningen beror på vilka åtgärder som kan accepteras av en gruvkund.
På systemnivå behöver fordonen både trafikledning och fordonslokala säkerhetsfunktioner för att kunna bli delar av en fungerande helhet. Frågorna här är bl.a. vilken nivå trafikledningen ska ske på och hur mycket styrning som ska behövas av en operatör. Fordonen måste också kunna undvika att utsätta andra som rör sig i området för fara genom att själva hantera ett visst mått av oväntade situationer. Hur skulle trafikledningen och de enskilda fordonen behöva samverka för att säkert och effektivt sätt undvika både farliga situationer och onödiga stopp i svåra vägförhållanden?

Lämplig bakgrund
Vi söker 1-2 teknologer med intresse för fordon och inbyggda system som läser till civilingenjör.

Kontaktpersoner
Gruppchef: Jon Andersson, REPA, 08 - 553 899 57 [email protected]
Handledare: Tom Nyström, REPA, 08 - 553 503 24 [email protected]

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor
Ansökan: Ansökan märkt ”PU11-93” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag Sista ansökningsdag: 2012-01-08

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.