Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-08

Kartläggning av motiv till inställda operationer på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det finns olika anledningar till varför patienter inte kan opereras på den planerade tiden. Det kan vara rent medicinska skäl så som att patientens hälsotillstånd försämrats, eller att man ändrat bedömning om behovet av operation. Det kan även vara så att patienten inte dyker upp eller att patienten inte följt dietkraven. Avdelningen kan i sin tur missat att ge patienten rätt premedicinering, att prover inte tagits, osv.

Inställda operationer är mycket dyra för vården, och förlänger dessutom kön till operation. Projektet går ut på att kartlägga och analysera motiven till inställda operationer. Var bör förebyggande åtgärder fokusera på? Finns det lösningar som kan minsta antalet inställda operationer?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.