Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-08

Automatiskt sökarsystem till operationsavdelningen (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I operationssalen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare från olika avdelningar på sjukhuset. Alla behöver inte vara på salen hela tiden utan man söker personer då de behövs. Idag kontaktar man varandra genom att man ringer ett nummer till den man söker som får ett meddelande på sin personsökare att gå till en telefon och ringa tillbaka till den som sökte.

För att effektivisera kommunikationen skulle man vilja ha ett system som automatiskt informerade personalen om i vilket skede en operation befinner sig.

Förslag på projektmål: Data om pågående och kommande operationer finns idag i en SQL-databas. Exjobbet går ut på att utveckla ett kommunikationssystem som hämtar data om pågående operationer och sedan automatiskt skickar ut SMS via personsökarsystemet till de som berörs. Det kan även ingå i exjobbet att utvärdera hur systemet fungerar i en liten skala.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.