Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-08

Metoder att hantera kommunikation mellan patient och klinik vid Reumatologiska kliniken (Karolinska Universitetssjukhuset)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kommunikationen (på distans) mellan klinisk personal och patienten sker idag på ett flertal sätt: genom “Mina Vårdkontakter”, telefonsvarare, mail, etc. Dessa kommunikationsvägar har växt organiskt och idag skapar de dubbelarbete, försenar kommunikationen och kräver stora resurser från kliniken.

Kliniken efterlyser en kartläggning och analys av dagens kommunikationsvägar med syfte att effektivisera kommunikationsmetoderna och säkerställa patientsäkerhet.

Viktiga frågor att inkludera i kartläggningen: Hur många telefonsamtal tar man emot eller ringer och vad handlar de om?; Vilka behov finns det vad gäller dokumentation / journalföring av kommunikation?; Hur ser nya kommunikationslösningar ut, hur har de tänkt hantera detta? Vinster?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.