Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-08

Loggning av mobiltelefonanvändning i hemmet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Huvuduppgiften är att med hjälp av loggningsprogramvara samla in data om mobiltelefonanvändning och analysera materialet för att förstå mobiltelefonanvändning i hemmet, dess relation till användningen utanför hemmet, samt vilken betydelse detta kan ha för design. Loggdata ska kompletteras med annan datainsamling som anses nödvändig, till exempel enkäter eller intervjuer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.