Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-13

Arkiv för informationsbevarande av slutförvar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lämpligt för någon inom utbildningsområdet ”lantmäteri”, avdelningen Arkitektur och samhällsbyggnad (KTH), alternativt lämplig utbildning inom kulturhistoria, arkivhantering eller liknande.
• Inventering av register och arkiv i Sverige som existerat under lång tid (åtminstone flera hundra år) så som exempelvis fastighetsregistret, folkbokföringen, kyrkoböckerna, riksarkivet etc. Redogörelse för syfte, innehåll, format, beständighet, nuvarande och framtida status samt eventuella problem som uppstått eller förväntas i framtiden.
• Identifiering och beskrivning av andra register eller arkiv i Sverige av potentiellt intresse i detta sammanhang, till exempel SGU:s brunnsarkiv, kommunala arkiv och ”Arken”.
• Klargör vilken information om slutförvar för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i Sverige som måste sparas med hänsyn till i dag gällande regler och utvärdera kravens tillämplighet för långsiktigt informationsbevarande.
• Bedömning av vilket/vilka befintliga register/arkiv i Sverige som skulle kunna vara lämpliga eller skulle kunna anpassas för att hantera information om existensen av ett Kärnbränsleförvar och dess innehåll. Redovisning av för- och nackdelar samt behov av anpassning av aktuella register/arkiv samt regelverk och rutiner kring dessa.

Uppgiften kan anpassas/utvidgas med hänsyn till kraven för X-jobb.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.