Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-13

Kartläggning av material för användning i avgasmiljöer i temperaturintervall 25-300°C med fokus på EGR teknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

EGR (Exhaust Gas Recirculation) har en starkt reducerande effekt på NOx. Vid användning av EGR på dieselmotor förs en del av avgaserna med inloppsluften tillbaka in i cylindern. Avgaserna håller hög temperatur och innehåller bl.a. mycket vattenånga. Avgaserna innehåller också en hel del korrosiva ämne.
Den del av de varma avgaserna som passerar EGR-kylaren och blandas med inloppsluften kyls ned. Det finns därför risk att syrorna fälls ut, vilket medför risk för korrosion på komponenter i EGR-systemet och på inloppsröret. I värsta fall kan detta leda till att korrosionsprodukter lossnar och förs in i förbränningskammaren och skadar kolv och cylinderfoder.
Examensarbetet syftar till att utföra en kartläggning av material för användning i avgasmiljöer i temperaturintervall 25-300°C. Arbetet utförs på Scania Materialteknik.

Målsättning

• Analys och karakterisering av kondensbildning och sammansättning som funktion av omgivningstemperatur, bränslekvalitet, biodiesel och mängd EGR.
• Kartläggning av befintliga material på marknaden för användning i olika pH-T°C intervall.

Aktiviteter

• Litteraturstudie
• Analys av materialdata från ståltillverkare
• Mätteknik/mätning – daggpunktmätning, elektrokemisk mätning
• Rapportskrivning

Omfattning 30 högskolepoäng

Start VT-2011

Kontakt Baohua Zhu, telefon 08-553 533 88, e-post [email protected]

Ansökan skickas till:

Ansökan märkt ”PU11-95“ skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsunderlag

Sista ansökningsdagen 2012-01-31

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.