Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-19

Utveckling av simuleringsmodell för ett komplett pneumatiskt bromsystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Bromssystem i tunga fordon är normalt sett pneumatiska. En av de viktigaste egenskaperna i ett sådant system är den pneumatiska reaktionstiden vid bromsning. Tiden systemet behöver för att ansätta och lossa hjulbromsen är ytterst viktigt för fordonets bromsprestanda. De elektroniska reglersystemen, som t.ex. ABS, behöver även en viss pneumatisk prestanda för att reglera bromsarna på ett effektivt sätt.
Tidigare undersökningar på mindre delar av bromsystemet har visat att simuleringar kan användas för att bestämma de pneumatiska reaktionstiderna.

Mål
Utveckling av simuleringsmetoder och modeller för ett komplett bromssystem för att minimera behovet av reaktionstidsmätningar och använda simulation istället. Målet är att i ett simuleringsverktyg kunna plocka ihop ett bromsystem av enskilda komponenter, och sedan med tillräcklig noggrannhet kunna jämföra och utvärdera t.ex. olika alternativa rördragningar och komponentplaceringar mot varandra för att kunna välja den bästa lösningen.

Uppdragsbeskrivning
Att ta fram en modell av ett komplett bromsystem i simuleringsprogrammet GT-SUITE och verifiera denna mot fysiska mätningar av ett bromsystem i rigg eller i lastbil.
Detta innebär att ta fram och parametersätta modeller av en mängd komponenter i bromsystemet, som olika typer av magnetventiler, reläventiler, elektroniska tryckmodulatorer, bromscylindrar samt rör och kopplingar.
En stor del av exjobbet kommer gå ut på att jämföra modellerna av respektive komponent med mätningar på verkliga komponenter i rigg. Vi ser därför gärna att du har ett praktiskt handlag.
Parameterstudier bör sedan göras på t.ex rördimensioner och -längder mellan de olika ventilerna och komponenterna för att säkerställa att modellerna stämmer och är generellt användbara.
Slutligen är tanken att kunna modellera ett helt bromsystem och få simuleringen att stämma med verkliga mätningar på en lastbil eller i rigg för att kunna studera påverkan av olika ändringar i bromsystemet.

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: Civ. Ing. Maskinteknik Farkostteknik eller liknande
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: Början 2012
Beräknad tidsåtgång: 6 Månader

Kontaktpersoner och handledare
Martin Sundberg, RTCS Brake Performance, 08 553 50843
Johan Thorsell, RTCS Brake Performance, 08 553 52279

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU11-97” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2012-02-15


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.