Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-20

Underlag till faktablad för miljöfarlig verksamhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Forum Miljö & Hälsa (FMH) www.fmh.se är en miljöinformationstjänst för främst kommunala miljöhandläggare. Här finns bland annat databasen Kunskapsbanken med faktaunderlag och lagstiftning inom samtliga arbetsområden som ett kommunalt miljökontor arbetar med.

Kunskapsbanken utvecklas hela tiden utifrån de behov som målgruppen har. Flera av de kommuner som använder Kunskapsbanken har efterlyst mer information om branscher som bedriver miljöfarlig verksamhet.

Tidigare har Naturvårdsverket gett ut branschfaktablad för sådan verksamhet men informationen uppdateras knappast längre och Naturvårdsverket har i dagsläget inga planer på någon förändring.

FMH avser därför ta fram ett antal enklare faktablad som innehåller basfakta om ett urval branscher och vi önskar nu hjälp med att utforma struktur och innehåll för dessa faktablad.

Studenten får i samarbete med FMH ta fram en kravspecifikation som motsvarar miljökontorens behov för faktabladen.

I uppgiften ingår att ta in underlag/önskemål från några utvalda miljökontor, att intervjua handläggare på Naturvårdsverket och branschorganisationer.

Ett exempel på faktablad för en viss bransch ska sammanställas, med syftet att det exemplet sedan kan bli ett malldokument för framtida faktablad.

I uppgiften ingår också studiebesök hos ett eller flera företag inom den bransch som väljs ut, dels tillsammans med branschföreträdare för att få deras synpunkter och dels i samband med tillsynsbesök som genomförs av ett kommunalt miljökontor.

Malldokumentet sammanställs sedan och kommuniceras med de aktörer som varit involverade i arbetet varpå det slutligen redovisas för FMH.

Kostnader för resor och övriga utlägg ersätts.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.