Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-20

Simulering av produktionsflöde

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
INLEDNING
På Westinghouse bränslefabrik i Västerås tillverkar vi kompletta bränslepatroner till kärnkraftverk. Vårt produktionsflöde sträcker sig från inlevererat anrikat uran till färdiga bränslepatroner. Det anrikade uranet konverteras till pulver som därefter pressas till kutsar. Kutsen kapslas därefter in i stavar som slutligen monteras till patroner. I produktionsflödet ingår även tillverkning av mekaniska komponenter som ingår i slutprodukten.

UPPDRAG
Vi söker en eller två examensarbetare som ska sätta upp en modell för att simulera flödet av uran genom fabriken. Utöver huvudflödet så finns det väldigt många sidoflöden med återcirkulering av uran som behöver kartläggas för att optimera processen. Uppdraget går även ut på att komma med förbättringsförslag på hur återcirkuleringen av pulver kan optimeras samt hur användningen av produktionspulvret används på effektivaste sättet i resp. produktionslinje för kutstillverkning.
Examensarbetet kommer ha fokus på konvertering och kutstillverkning men kan komma att innefatta även andra områden.
Studenter med någon teknisk utbildning inom produktion och logistik med simulering som specialisering tror vi skulle passa bäst för detta examensarbete.

HANDLEDNING
Avdelningen som kommer handleda examensarbetet jobbar med verksamhetsutveckling inom produktions- och logistikflöden. Vi arbetar med att implementera och utbilda inom Lean enligt Westinghouse Manufacturing System (WMS) som bla. är inspirerad av Toyotas modell.

FÖRETAGET
Westinghouse Electric Company ingår i den världsomspännande Toshibagruppen. Westinghouse är pionjär och världsledande som leverantör av kärnkraftsanläggningar och -produkter och Westinghouseteknologin är idag basen för hälften av världens kärnkraftverk i drift. Westinghouse är ett globalt företag med mer än 15 000 anställda i 18 länder. I Västerås finns Westinghousegruppens kompetens- och utvecklingscentrum för kokvattenreaktortekniken och Bränslefabriken i Västerås är en av världens modernaste. Bolaget har byggt elva kärnkraftverk i Norden och levererar idag kärnbränsle och komponenter, ombyggnader, el- och kontrollsystem och service på marknaderna i Europa, USA och Asien. Westinghouse har idag drygt 1 100 anställda i Västerås och Täby (WesDyne TRC) och är en komplett leverantör av kärnkraftsteknologi med snart 60 års framgångsrik erfarenhet inom branschen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.