Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-21

"Gröna" fasader och tak

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Längs med vackra Ronnebyån i Blekinge, direkt i anslutning till Ronneby centrum ligger stadsförnyelseprojektet Kilen - ett kilformat kvarter som kan komma att sätta Ronneby på topplistan över Sveriges stadsmiljöer. Genom sin placering nära Handels- & Resecentrum, Ronnebyån och Brunnsparken så erbjuda ”Kilen” utmärkt kommunikation, handel och en naturupplevelse utöver det vanliga. Ronneby kommun ligger nämligen i startgroparna för att förvandla området från industri till ett attraktivt boendeområde med hållbarhet som förtecken. Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel och kontor som tillsammans knyter an till begrepp som Hållbar utveckling och Cradle to Cradle, bl.a. genom ett nära samarbete med projektet Cefur. Som är ett center för tillämpad forskning, utveckling och utbildning i Ronneby. Cefur har huvudfokus på hållbarhetsfrågor med Cradle to cradle som inspiration. Men ska man bygga traditionella trähus som matchar västra stranden eller moderna sjöstadsvåningar i glas och betong, med egna båtplatser?


Mål med examensarbetet
Projektet syftar till att undersöka, idégenerera samt utvärdera förutsättningarna och möjligheterna till att skapa ”Gröna fasader & tak” inom ramen för stadsförnyelseprojektet Kilen i Ronneby. Projektet bör belysa frågor som t.ex.
- Solpaneler och växter som vägg- & takbeklädnad samt alternativa lösningar t.ex. alger…
- Möjliga positiva & negativa effekter på byggmaterial, inomhusklimat, klimatpåverkan m.m.
- Möjlig påverkan/ Behov av anpassning för det svenska/nordiska klimatet.
- Möjligheter till optimering av huskroppar för maximal solupptagning.

Företag
Ronneby Miljö och Teknik AB, Stadshuset, 372 80 Ronneby

Kontaktperson för Cefur
Mats Ericson ([email protected])


Cefur ska verka för hållbar utveckling i Ronneby och Blekinge. En huvuduppgift är att ge stöd och uppbackning åt företag som vill utvecklas inom hållbarhet. Också verksamheter inom kommunen och andra organisationer är målgrupper för insatserna. Cefurs vision är: ”Cefur är en innovativ motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med Cradle to Cradle i särskilt fokus”.
För att uppnå resultat bygger Cefur upp kontakter med forskare vid utvalda lärosäten. Avsikten är att forskare och studenter tillsammans med Cefur ska hjälpa företagen att möta utmaningen som hållbar utveckling utgör. För övrig information om Cefur se länken: www.ronneby.se/cefur.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.