Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-27

Förbättrad medborgardialog om Kalmars utveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kalmar växer och det byggs runt om i kommunen. Antalet detaljplaner ska fördubblas samtidigt som antalet överklagade planer ökar. Informationen till medborgarna måste förbättras. En tanke är att skapa en installation med information om vad som är på gång i stadsbyggnadsutvecklingen. Tanken är inte någon installation som man kan gå in i utan något mindre som medborgarna ska kunna stå och titta in i. Installationen kan antingen finnas på en central plats eller vara mobil för att även kunna användas ute i tätorterna.

Som komplement till installationen behöver annan information om planärendena också utvecklas, allt från kungörelseannonser, handlingar till samrådsmöten.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.