Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-28

Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort
Solna/Borlänge

Syfte
Examensarbetet syftar till att utvärdera hur Trafikverkets närvaro på Facebook uppfattas av medborgarna.

Bakgrund
Sedan den 1 april 2010 finns Trafikverket med på Facebook. Arbetet med Trafikverkets Facebook sida sker i nära samarbete mellan två olika enheter i organisationen, Kundtjänst och Kommunikation. Kundtjänsten ansvarar för framtagning av svar och återkoppling och Kommunikation jobbar med nyhetspuffarna, statistiken och strategin. Nu är Trafikverket intresserade av att utvärdera hur medborgarna uppfattar närvaron och utifrån resultatet vidareutveckla arbetet.

Arbetets innehåll
Examensarbetet ska belysa hur Trafikverkets närvaro uppfattas av medborgarna. Detta kan belysas till exempel utifrån uppfattning om hur myndigheten uttrycker sig språkligt, om återkopplingen upplevs som snabb och vad medborgarna anser om det innehåll myndigheten själv publicerar på sidan. Examensarbetet bör lyfta fram förbättringsområden samt kartlägga vilka delar som fungerar bra. Studenten kommer få stöd och handledning från båda enheterna. Examensarbetet är lämpligt för studenter med informationsinriktning eller liknande. Det beräknas omfatta cirka 10 veckors heltidsstudier på C-nivå.

Metod
Kan diskuteras

Kontaktpersoner
Kommunikation, webb – Sara Langgren, enhetschef, 070-726 24 94
Kundtjänst – Louise Erbén, sektionschef frontline, 073-038 27 21

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.