Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-28

Framtida tekniker för textbaserade utrop

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort
Borlänge

Syfte
Syftet med examensarbetet är att

Göra en omvärldsbevakning/nulägesanalys av metoder att snabbt mata in text för att skapa utrop.
Utvärdera dessa gentemot driftledningscentralernas arbetssituation.
Bakgrund
Trafikverket inför, främst för tågtrafiken, ett nytt utropssystem med bl.a. talsyntes baserad på Text-To-Speech (TTS). Personal på driftledningscentraler och tågexpeditioner tvingas ibland skriva fritext vilket kan upplevas som tidskrävande vid störda trafiklägen.

Arbetets innehåll
En omvärldsbevakning, litteraturstudie görs om moderna metoder för att snabbt mata in text.
Baserat på studiebesök, fältstudier på driftledningscentral (DLC) analyseras de tillgängliga metoderna hur de skulle passa arbetssituationen, speciellt vid störda lägen, då personalen kan ha en ansträngd arbetssituation.
Återmatning till DLC, ev. kombinerat med användningstest e.d.

Metod
Litteraturstudier, fältstudier och utvärdering på DLC och tågexpeditioner.

Kontaktperson
Per-Åke Ohlsson, 010-123 11 66

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.