Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-28

Analys av prenumerationsdata och eventuell BI-implementation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi arbetar med att hantera prenumerationer (servicebyrå, outsourcingpartner, cloud solution – kalla det vad ni vill) åt ett 70-tal förlag med sammanlagt 140 olika tidskrifter. Vi hanterar inte dagstidningar, men i princip vad som helst annat där det finns betalande prenumeranter. Alltifrån Icakurien (fortfarande Sveriges största veckotidning) till sådana obskyra alster som Bröd som är en branschtidning för bagare. När vi säger hanterar prenumerationer innebär det att vi ser till allt det praktiska. Vi ser till att tidningen kommer till rätt adress (inte fysiska distributionen, men hantering av informationen), utskick av fakturor/påminnelser, kundtjänst och hjälper förlagen att sätta upp sina kampanjer och erbjudanden för att locka och behålla prenumeranter.

Hjärtat i vår verksamhet är ett egenutvecklat system som är väldigt komplext. Det bygger på .Net, C# och en M-SQL i botten. Databasen är stor med ~4 miljoner kunder och största tabellen har mer än 200 miljoner rader. Till detta har vi ett ”datalager”, dvs en M-SQL som laddas varje natt med i princip en kopia av produktionsdatabasen med lite normaliseringar etc. Mot den kopplas sedan ett antal rapporter som våra kunder, förlagen, har för att följa upp hur det går etc. Dessa rapporter är ”statiska” .

Vi håller nu på att fundera hur vi kan göra mer och kanske hitta något unikt för våra kunder. Vi har nämligen något som våra kunder inte har och det är en stor databas med en massa historia från en massa olika tidningar. Så en fråga är om man kan hitta något sätt att utnyttja denna data på något ”helt nytt” sätt med målet att få våra kunder mer lyckosamma, dvs hitta fler prenumeranter och behålla fler än de gör idag. Om vi kan hitta ett sätt att analysera data (kanske kombinera med externa register, tex demografiska), så kan detta bli en stor fördel för oss jämfört med våra konkurrenter. Om man samtidigt kan implementera någon form av analysverktyg även för de ”vanliga” rapporterna som är mer modernt (tex dashboard, grafer, drill-down etc) så vore det suveränt.

Det som gör det lite knepigt och en utmaning är ju följande:

· Vi äger inte datat utan förvaltar det, dvs man måste på något sätt anonymisera det så inga affärshemligheter etc går från ett förlag till ett annat.
· All data är inte personnummersatt, så dubbletter etc existerar.
· Vi har förmodligen inte heller råd med, tex QlikView då vi är ett litet bolag och förlagsbranschen idag inte går så bra, så våra kunder är extremt priskänsliga.

Det vi skulle vilja få hjälp med är :

· Hitta ett sätt att analysera datamängden (med ovanstående restriktioner) som kan hjälpa till att öka upplagan för våra kunder.
· Att få hjälp med att implementera ett analysverktyg som gör detta (och även tar hand om ”smör-och-bröd rapporterna”), tex mha av Open Source.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.