Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-04

Analys av avkastning och vinster med ny teknik på pappersbruk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Spännande Ex-jobb tillsammans med Holmens bruk i Iggesund och Acosense AB.
En eller två personer kan nu tillsammans med Holmens bruk i Iggesund och Acosense AB arbeta med en helt ny och innovativ mätmetod för processindustrin. Utöver ett spännande ex-jobb i skarpt läge får ni också möjlighet att knyta kontakter med industrin. Acosense har tidigare anställt exjobbare och söker hela tiden efter kompetenser som vill hjälpa till att bygga upp företaget. Det finns alltså många olika möjligheter inför framtiden.

Arbetet går ut på att samla in data, analysera denna och därefter ta fram avkastningsunderlag för industrin, dvs hur mycket vinner man på att använda de olika applikationerna hos den nya teknik som Acosense AB utvecklar och säljer.

Tekniken
Tekniken är patenterad av Acosense och kallas för Aktiv Akustisk Spektroskopi. Den går ut på att mäta och analysera egenskaper i processvätskor med hjälp av ljudsignaler. Traditionell teknologi innebär att instrumenten måste monteras inne i rören eller på andra sätt fogas in i processen vilket ofta leder till sämre mätvärden då vätskorna kan ge avlagringar eller på andra vis vara ”svåra”. Acosense teknik är helt beröringsfri och mäter genom att sända ljudvågor genom vätskan. Dessa analyseras sedan med hjälp av multivariat analys och ger information om egenskaper som viskositet, koncentration, densitet, flöde, torrsubstans mm. Informationen blir tillgänglig i realtid och mätningarna sker kontinuerligt. Eftersom instrumentet är helt beröringsfritt kan man montera det utan att stanna produktionen och dessutom kan man mäta på vätskor och platser som tidigare ansetts vara svåra eller omöjliga.

Som exempel på svåra applikationer kan nämnas svartlut, den vätska som blir ”över” i pappersmassatillverkningen. Svartluten koncentreras och förbränns i en sodapanna där kemikalier frigörs för återvinning och grön energi skapas. Energin används för att driva bruket eller säljs och kemikalierna används i massaframställningen. Genom att ha mer exakta data på torrsubstansen i svartlut kan man öka sodapannans effektivitet och därmed skapa mer grön energi ur samma råvara. Problemet med svartlut är att den är svart, frätande och lämnar avlagringar. Detta gör att traditionella instrument har mycket svårt att analysera den vilket innebär att man dubbelkollar instrumentet genom att ha flera instrument eller ta labprover. Med den nya tekniken slipper man detta och kan samtidigt mäta i realtid.

Inom pappersmassaindustrin mäter vi på svartlut, grönlut, vitlut, i kausticeringsprocessen, under tvätt och blekning mm. Här kommer du/ni arbeta med att samla in och säkerställa bra data för t.ex. variationsanalys, repeterbarhetsanalys mm samt arbeta med metodutveckling.
Del två är en kalibreringsfas. Här kommer våra ingenjörer se till att ni får kunskap om kalibrering och multivariatanlys.
Sist men inte minst handlar det om att med hjälp av mätresultaten ta fram underlag som visar var och hur tekniken förbättrar eller påverkar produktionen.

Du/Ni kommer alltså delta i en hel process där vi testar olika nya applikationer och vara med fram till slutresultatet. Arbetet sker främst hos Acosense AB i Västra Frölunda, Göteborg men en del tid kommer också spenderas på plats på Iggesunds bruk för insamling av data och lära känna processen.

Kvalifikationer:
Du/Ni bör ha din bakgrund inom t.ex. kemiteknik, processteknik, mekatronik, elektroteknik eller teknisk fysik.
Det är inte nödvändigt att ni har samma bakgrund om ni vill arbeta ihop.

Erfarenhet av multivariat analys är ett plus men inte nödvändigt. Du ska kunna ta självständigt ansvar för ditt arbete och vara kommunikativ. Möten sker på Acosense kontinuerligt med rapportering från de olika delarna i företagets arbete, även du/ni som ex-jobbare förväntas delta i dessa och i Acosense övriga aktiviteter som kan inkludera mässor, afterwork, konferenser mm.

Vi strävar efter en jämställd och jämlik miljö och vill särskilt uppmuntra sökande som är kvinnor och/eller har annan bakgrund än svensk.

Om Holmen och Iggesund
Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Holmen har ca 4200 anställda, 900 av dessa finns på Iggesund. Iggesunds bruk är ett integrerat bruk som tillverkar homogen blekt kartong av kemisk massa. Produktfamiljen heter Invercote och används för grafiska produkter och förpackningar av högsta kvalitet. Exklusiva förpackningar för parfym, choklad, cigaretter och cd-skivor är exempel på användningsområden.


Acosense AB utvecklar och säljer instrumentet Acospector Acoustic Chemometer som mäter och egenskaper i svåra processvätskor. Tekniken är helt ny och gör det möjligt att mäta på egenskaper och vätskor som tidigare ansetts vara omöjliga. Genom bättre mätresultat får man miljö-, kvalitets- och energivinster. I fallet med svartlut kan man skapa mer energi ur samma mängd råvara, energi som tidigare gått förlorad i processen.

Acosense är ett ungt företag som strävar efter att det ska vara roligt att komma till jobbet. Vi vill att det ska vara spännande att arbeta med oss och vi välkomnar nya idéer och infallsvinklar. Kontoret ligger i fräscha lokaler i Högsbo Industriområde med busshållplats i närheten och möjlighet till parkering. Det finns också hiss och handikappanpassad toalett. Du får tillgång till dator, programvaror och annat som behövs för uppgiften samt möjlighet att delta i en spännande process hos ett nystartat företag med visioner.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.