Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-09

Examensarbete inom Management Consulting

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det övergripande målet är att ge svar på vilka utmaningar som skandinaviska små och medelstora företag har med operationalisering av verksamhetsmål och strategier inför utvecklingen av en helt ny typ av managementsystem.

Beskrivning finns bifogad

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.