Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-10

Miljömärkning av restauranger med avseende på svinn

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I dagsläget finns det flera olika miljömärkningar av restauranger tex Svanen, Bra Miljöval och KRAV. Ingen av dessa innehåller några krav på hur mycket mat en verksamhet får kassera. Samtidigt har det livsmedelssvinn som uppstår en betydande miljöpåverkan.
För att kunna minska livsmedelssvinn i restauranger kan ett första steg vara att inkludera krav på minskat svinn i de miljömärkningar som finns. Om detta ska vara möjligt krävs enkla och tillförlitliga metoder för att kvantifiera svinn. Dessutom behövs kunskap om vad som är en rimlig nivå för de kvantitativa mål en miljömärkning skulle kunna innehålla.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.