Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-16

Nya beräkningsmodeller för värmeeffekter och kyleffekter vid klimatisering av kontor och skolor.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
InventiAir AB är ett forsknings och teknikbolag inom ventilationsteknik för installationer av luftbehandlingsprodukter främst för kommersiella fastigheter (kontor/skolor/industri)

Företaget har koncentrerat sig på att utveckla och leda utvecklingen av ventilation genom högimpulsteknik.

InventiAirs marknad är i framtiden global. I dag är företagets kunder/samarbetspartners stora fastighetsägare såsom Vasakronan, Hufvudstaden etc.. InventiAir har sitt kontor samt laboratorium i Stockholm och ägs både av svenska och utländska investerare.

Högimpulstekniken är föremål för forskning runt om i världen och har 100-tals referensanläggningar med mycket goda resultat i Europa. I dagsläget genomförs ca 10 stora och små referensinstallationer i Stockholmstrakten med nästa generations produkter för tekniken, med påvisade energibesparingar mellan 30-80%.

Syftet med detta examensarbete är att med bakgrund av forskningsresultat och mätdata från referensinstallationer utvärdera samt mäta verkningsgrader och kyl/värme-effekter hos värmekällorna (människorna).
Flertalet generellt använda beräkningsmodeller för omblandande ventilation kan ej appliceras i den nya tekniken.

Examensarbetet kommer att vara en viktig del av företagets utvärderingsfas, där nästa steg är kommersialisering av framtagna funktioner och produkter. Samtidigt genomförs studier/projekt av ekonomisk och formgivningsmässig karaktär med studenter från Handels och Konstfack i Stockholm.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.