Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-26

Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Scania CV AB är en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer för industri- och marinanvänding. Med hjälp av metoder, verktyg och processer baserade på Scanias unika modulariseringsprincip kan företaget erbjuda produkter i väldigt många olika varianter för att kunna möta transportbranchens olika krav på varje enskild lastbil eller buss.
Produktbeskrivningsområdet kan ses som en platshållare där resultatet från produktutveckling kan användas och vidareutvecklas. Att ha ett modulariseringstänk inom detta område är en förutsättning för att kunna driva en integrerad produktutvecklingsprocess. Tvärfunktionella arbetsgrupper bidrar till processen och har behov av att kunna utgå från en gemensam beskrivning av produkten, dess förändring över tiden samt konfigurering i både konstruktionssammanhang och för kundorder.

Mål:
Att ta fram ett koncept som stöd till en integrerad produktutvecklingsprocess för en Scaniagemensam produktbeskrivning. Konceptet ska anpassas till Scania’s principer kring lean, modularisering och flödestänk.

Beskrivning av arbetsmoment:
Vidareutveckling av Scanias unika sätt att beskriva produkten genom att bland annat:

Definiera nödvändig omfattning och avgränsning för produktbeskrivningsområdet
Genomföra en övergripande kartläggning av Scanias sätt att beskriva produkten och inblandade IT-system och metoder
Omvärldsanalys med avseende på liknande ansatser och lösningsstrategier
Utveckling av ramverk/nomenklatur för produktbeskrivningens olika beståndsdelar

Utbildningsnivå: Civilingenjör eller motsvarande. Examensarbetet riktar sig till studenter inom maskin-, data-, elektroteknik, IT eller industriell ekonomi.

Antal studenter: 2 (individuell ansökan)

Start: VT 2012

Omfattning: 30 hp (ca 6 månader)

Kontaktpersoner och handledning:
Michael Thel, UTIP, Manager, 08 553 81694, [email protected]
Fredrik Flodmark, UTIP, Business Architect, 08 553 53104, [email protected]

Ansökan skickas till:
Ansökan märkt ”FU12-04” skickas till Gunilla Åbrink via e-mail: [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 2012-02-03

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.