Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-30

Utmanande examensarbete på Sjöland & Thyselius inom app-utveckling och integration av hårdvara

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sjöland & Thyselius söker exjobbare inom app-utveckling och integration av hårdvara. Vi ser gärna att arbetet kommer igång under början av 2012.

Examensarbetet syftar till att utreda möjligheterna att låta mobila enheter (ex. iPad eller Android-tablets) kommunicera med extern avancerad GPS-utrustning.

Projektet kräver kunskaper om lågnivå-programmering, operativsystem samt multitasking/concurrency. Du får gärna ha erfarenhet av Android, iOS, Linux eller drivrutinsutveckling. Examensarbetet kommer att utföras på vårt kontor i Stockholm på Hälsingegatan 43, 10 tr.

Företrädesvis studerar du till att bli civilingenjör, datavetare eller motsvarande och är i slutet av din utbildning. Vi ser examensarbete som ett sätt att etablera kontakt för eventuell framtida anställning.

På Sjöland & Thyselius eftersträvar vi en jämn könsfördelning och ser gärna att kvinnor söker.

För mer information kan du kontakta exjobbets handledare Nils Höglund (070-575 84 10) eller enhetschefen Anna Skytt (08-587 623 00).

Vi kommer att löpande gå igenom ansökningar. Skicka din ansökan med bifogat CV och betygsutdrag till Anna Skytt (förnamn punkt efternamn at st.se)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.