Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-01-30

Förband för modulärt byggsätt med sandwichpaneler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområde
Komposit-/sandwichkonstruktion, mekanisk konstruktion, produktionsteknik. Sökande bör ha goda kunskaper inom kompositmaterial och mekanisk konstruktion.

Omfattning
30 hp (tidigare 20 p). 20 veckor med lämpligt start januari/februari 2012.

Arbetsbeskrivning
Exjobbet skall bedrivas som en del av förstudien för utvecklingen av ett nytt modulärt byggsätt med sandwichpaneler.
Arbetet består av att bedriva en konceptstudie som skall resultera i ett koncept för ett strukturellt förband för ett modulärt byggsätt med sandwichpaneler. Eftersom våra produkter används för att frakta temperaturkänsligt gods, främst med flyg, är det av högsta vikt att de termiska förlusterna över förbandet minimeras samtidigt som den strukturella styrkan ej skall försämras, jämfört med den befintliga generationen kompositsandwich-containrar. Förbandet skall vara anpassat efter ett modulärt byggsätt och därmed demonterbart och skalbart. Producerbarhet skall också ingå som en del av studien.
Envirotainers produkter följer läkemedelbranschens regler och även regelverken från European Aviation Safety Agency (EASA) och Federal Aviation Administration (FAA), vilket ställer höga krav på produkten och dess konstruktion.

Slutresultatet skall presenteras som en prototyp och en rapport. Prototypen skall utvärderas/testas enligt ovan ställda krav/faktorer. Ersättning utgår. Erbjudande om anställning kan bli aktuell efter utfört examensarbete.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.