Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-02

Översikt över framtida styrmedel som påverkar svenska VA-organisationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Innehåll:
? Bred kartläggning av kommande styrmedel som väntas påverka svenska VA-organisationers beslutsfattande framöver.
? Ge en systembild av hur t.ex. direktiv och förordningar initieras och beslutas och hur de relaterar till varandra på EU, nationell och regional nivå. Avgränsning: Systembilden bör avspegla hur systemet fungerar inom för VA-organisationerna viktiga områden.
? Specifikt redogöra för ett antal för verken viktiga styrmedel, som t.ex. Havsmiljöförordningen/Marina direktivet, slamförordningen/Slamdirektivet, BSAP och Vattendirektivet.
? Rapportskrivning sker på svenska

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.