Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-02

3D-Viewing för visualisering av digital produktdata i produktutvecklingsuppdrag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget:
Möjlighetsstudie för ökad användning av verktyg och metoder för Visualisering av 3D och produktdata i en iterativ integrerad produktutvecklingsprocess, för de användare som inte har tillgång till Scania CAD-miljö.

Tes: Med ökad användning av olika 3D-Viewers så kan vi öka antalet tidiga vägledande iterationer genom att snabbare bygga kunskap och förståelse samt minska antalet senare överraskningar och sena kostsamma omtag.

Mål:
Att utreda nytta, möjligheter och begränsningar. Att beskriva lämpliga åtgärder och steg för att öka användningen av verktyg och metoder för 3D/Produktdata-visualisering inom integrerad produktutveckling för granskning av produkten och vår produktbeskrivning. Att belysa brister i dagens processer och arbetsätt och föreslå förbättringar. Kartlägga och beskriva de olika 3D-viwerbehov som föreligger

Beskrivning av arbetsmoment:
1. Analysera nuläge, problembeskrivning
2. Litteraturstudier / Referenserr / Omvärldsanalys / Intervjuer
3. Koncept / Tankemodell / Lösning
4. Värdera och Bedöm, Nytta för verksamheten, Risker och problem
5. Skapa ekonomisk bedömning ur ett helhetsperspektiv - för att kunna relatera befintligt arbetssätt med det föreslagna
6. Referensbesök, för att se hur detta görs eller kan göras hos annat företag
7. Validera/ Use-Case / Laboration

Bakgrund:
Det finns en stor tradition av att använda och efterfråga 2D underlag men arbetsätten som utvecklas är 3D baserade och behoven av 3D-viwing ökar.

Scania CV AB är en av världens ledande tillverkare av tunga fordon och motorer för industri- och marinanvändning. Med hjälp av Scanias Modulariseringsprincip kan företaget erbjuda produkter i väldigt många olika varianter för att kunna möta transportbranschens olika krav på varje lastbil eller buss. Scania har ett ständigt behov av att effektivisera sina processer och metoder för att fortvarigt vara konkurrenskraftigt och lönsamt.

Utbildningsnivå:
Civilingenjör eller motsvarande. Examensarbetet riktar sig till studenter inom exempelvis integrerad produktutveckling, datateknik, IT eller industriell ekonomi.

Antal studenter: 2 (individuell ansökan)

Start: HT 2012

Omfattning: 30 hp (ca 6 månader)

Kontaktpersoner och handledning:
Kent Johansson, RTPM, Head of Product Modelling Methods, 08-553 83352, [email protected]

Ansökan skickas till:
Ansökan märkt ”FU12-06”
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 1 april 2012

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.