Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-03

Konkurrentanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En innovation som förutspås göra dagens klimatsystem(Ex. AC aggregat och element) överflödiga skall introduceras på marknaden. Därför bör en konkurrentanalys göras där marknadsposition, prisstrategi, finanser och produktutbud hos konkurrenter bör undersökas på marknaden.
Analysen skall användas som underlagsmaterial för utformning av marknadsstrategi.
Arbetet kommer att vara praktiskt och kreativt, beroende på personen och projektets utveckling finns framtida arbetsmöjligheter.
Vi söker 1-2 svensktalande Göteborgsbaserade individer som har ett genuint och brinnande intresse för marknadsstudier.
Titta på våra innovationer på www.suncore.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.