Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-06

Utveckling av mjukvara för automatisk elektronisk klådregistrering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Atopiskt eksem är en svårt kliande kronisk hudsjukdom, där kliandet i sig utgör den dominerande orsaken till hudförändringarna. Det är därför mycket viktigt viktigt att beskriva klådrörelserna, både i forskning kring sjukdomens uppkomstmekanismer och i kliniken för diagnostik och uppföljning av behandling. Hittills har klådregistrering huvudsakligen gjorts manuellt genom observation av patienten samt självskattning av patienten (visual analog scale, VAS). Vi har nu fått möjlighet att i samverkan med ett IT-företag utveckla datorstödd klådregistrering.

Arbetsplan
Det här aktuella examensarbetet syftar till att:
1. Utveckling för mjukvara för elektronisk klådregistrering. I första hand testas mjukvara för medicinsk användning av en existerande sensor.
2. När mjukvaran fungerar, används den i en liten medicinsk forskningsuppgift, att beskriva klådrörelser hos nydiagnosticerade patienter och patienter efter behandling.

Innan det laborativa arbetet påbörjas, skriver studenten en försöksplan, baserad på en översiktlig genomläsning av tidigare publicerade artiklar med anknytning till examensarbetet. Projektet är godkänt av Etikprövningsnämnden i Stockholm.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.