Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-09

Ekopiloter i Haninge

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I syfte att åskådliggöra livsstilens och arbetslivets betydelse för klimat- och miljöpåverkan har Haninge kommun beslutat att under ett års tid med start 1 april 2012 inrätta ett antal Ekopiloter. Ekopiloterna kommer att vara familjemedlemmar i vanliga hushåll som genom coachning och utbildning får hjälp att minska sina koldioxidutsläpp och övrig miljöpåverkan. Parallellt genomförs också ett projekt internt där några utvalda kommunala avdelningar får se över sina verksamheter.

Förutom att bli miljösmartare i den egna vardagen kommer Ekopiloterna också att fungera som inspiratörer för övriga kommuninvånare och kommunanställda genom att visa hur en omställning till en livsstil med lägre miljöbelastning kan fungera i vardagen. De uppnådda resultaten kommer därför att kommuniceras brett.

Syftet med studien är att belysa kommuninvånares och anställdas möjligheter att via en förändrad livsstil
- Öka sitt inköp av lokala produkter
- Minska det externa koldioxidfotavtrycket.
- Minska förbrukningen av virtuellt vatten (dvs. andelen indirekt vattenkonsumtion)

Du kommer att ingå i en forskargrupp som i samarbete med kommunen genomför aktiviteterna. Arbetet innebär att sammanställa statistik och mätningar som genomförs hemma hos familjerna och på kommunens förvaltningar samt att analysera dessa resultat.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.