Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-13

Bättre ergonomi vid pakethantering på Distributionsföretag – vilken teknisk lösning krävs?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdragsgivare: TNT Express AB och Posten AB

Bakgrund:

I dagsläget utförs pakethanteringen, vid landets distributionsterminaler, manuellt både vid lastning av budbilar och vid leverans. Arbetet innebär bland annat att distributören/chauffören lyfter ett stort antal paket manuellt under hela arbetsdagen vilket ökar risken för belastningsbesvär. De belastningsergonomiska förhållandena i arbetet bör förbättras på ett sätt så att bra arbetsställningar och arbetsrörelser kan användas samt att hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggs.
Att genomföra ett utvecklingsprojekt i ett skadeförebyggande perspektiv med målet att förebygga belastningsbesvär är därför önskvärt.

Uppgiften för studenten är framförallt att:

1. ta fram lämplig ny teknik som möjliggör att arbetstagarna kan arbeta med bra arbetsställningar och arbetsrörelser samt att hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggs
2. minska antalet manuella lyft i samband med pakethantering med bibehållen eller ökad produktivitet
3. kostnadsberäkna presenterad/utvecklad utrustning samt ange eventuella förändrade kostnader ur ett produktionsperspektiv

Övrigt
Framtagen utrustning ska
- i största utsträckning, kunna integreras i befintliga terminalmiljöer med varierande utformning
- bibehålla eller om möjligt öka produktion/effektivitet
- vara mobil samt lätt kunna förvaras på annan plats än den för ändamålet avsedda platsen


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.