Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-16

Bekämpning av jätteloka i järnvägsmiljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ort
Malmö

Syfte
Syftet med arbetet är att öka verkets kunskap om hur man bekämpar jätteloka i järnvägsmiljö på ett kostnadseffektivt, säkert och miljömässigt godtagbart sätt.

Bakgrund
Jätteloka förekommer riktigt inom järnvägens område, främst i Sydsverige samt i Stockholmsområdet. Arten är dels giftig dels främmande i den svenska naturen och sprids ofta längs järnvägarna. I syfte att hindra detta samt att förbättra arbetsmiljön för de som arbetar inom järnvägens område är det viktigt att bekämpa jättelokan.

Arbetets innehåll
Trafikverket förväntar sig att få utrett vilka metoder som är lämpliga att nyttja vid bekämpning av Jättelokan. Arbetet ska innehålla jämförelser mellan olika metoder och strategier baserat på ekonomi, effektivitet samt miljöpåverkan. Särskild hänsyn ska tas till de speciella förhållanden som gäller i järnvägsmiljön.

Metod
Litteraturstudier. Kontakter med entreprenörer, anställda inom Trafikverkets underhållsorganisation samt övriga aktörer som bekämpar Jätteloka såsom kommuner och övriga infrastrukturförvaltare. Övriga relevanta metoder.

Kontakt
Anne-Cathrine Berggren
Telefon: 040-20 25 31
Mobil: 070-724 57 77

Björn Schelin
Projektansvarig Region Syd
Telefon: 040-20 21 75

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.