Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-22

Tvätt och desinfektion av transportfordon för matavfall samt kompost och biogödsel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Idag transporteras biologiskt avfall och de färdiga produkterna kompost/biogödsel med diverse insamlingsfordon. Dessa fordon korroderar ibland fortare än normalt alldeles för fort vilket påverkar både ekonomi och miljö. Det är främst aggregaten/behållarna som korroderar. Fordonen får en förkortad livslängd vilket innebär att ekonomin blir lidande.

Ett sätt att undvika eller minska förekomsten av korrosion är att tvätta fordonen/behållarna. Det finns en mängd olika frågeställningar vad gäller tvätt av fordon. Hur ofta ska de tvättas för att uppnå en minskning av korrosionen? Vilka tvättmetoder finns det? Vilka tvättmedel används? Hur ska tvättvattnet behandlas? Vad blir kostnaderna?

Det finns idag en lagstiftning (animaliska biproduktslagstiftningen) som reglerar rengöring av insamlingsfordon, det finns också krav i certifieringsregler för kompost och biogödsel (SPCR 120 och 152) för rengöring. Dessa är främst till för att förhindra smittspridning. Huruvida dessa krav harmoniserar med rengöring som är avsedd att minska korrosion kommer att undersökas i examensarbetet.

Metod blir att fråga insamlingsföretag, kommuner och anläggningar hur tvättningen sker idag, vilket kommer att ske genom telefonsamtal och studiebesök. Det kommer också förekomma studiebesök på biogas- och komposteringsanläggningar för att studera tvättmetoder. Det kommer också att förekomma vissa myndighetskontakter, bland annat med Jordbruksverket.

Frågor som ska besvaras:
Vilka tvättmetoder finns idag?
Vilka tvättmedel används i dag?
Hur är dessa tvättmedel klassificerade (ekologiska etc.)?
Hur rent blir det av dessa tvättmedel?
Vilka smittorisker uppstår vid tvätt av fordon?
Vad säger olika lagtexter om rengöring?
Hur behandlas tvättvattnet?
Hur påverkar korrosion i fordon avfallets/substratets kvalitet?
Vilka krav ställer certifieringssystemet om biogödsel och kompost kring rengöring?
Vad är kostnader för de olika metoderna och tvättmedlen?

Målet med examensarbetet:

• Identifiera lämpliga tvättmedel- och metoder som uppfyller krav som finns på marknaden, bland annat inom certifiering av kompost och biogödsel och animaliska biproduktslagstiftningen men även att de är ekonomiskt genomförbara
• Identifiera lämpliga tvättintervall för att undvika/minska korrosion


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.