Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-27

Acceptansnivå för olje- och partikelöverdrag från kompressor till tryckluftssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Tryckluft används inom många system på lastbilar och bussar. Exempel på system som använder tryckluft är; bromssystem, luftfjädring, växellåda, motor, avgasefterbehandling, hyttfjädring och stolsfjädring. Dessa system är beroende av att tryckluften är av rätt kvalitet, dvs att det är tillräckligt lite fukt , olja och partiklar i tryckluften när den används av ventiler i de olika tryckluftförbrukande systemen.

Mål
Ta fram ett gränsvärde för acceptabel luftkvalitet. Gränsvärdet ska definiera hur stort olje- och partikelöverdrag från kompressorn till tryckluftssystemet får vara.

Uppdragsbeskrivning
Tryckluftsystemet består av en kompressor som komprimerar och matar luft till systemet. Luften kommer efter nedkylning till Air Processing System (APS), som består av lufttorkare, kretsskyddsventil, tryckbegränsare och styrsystem för kompressorn. Lufttorkaren har en torkmedelsbehållare som ska samla upp fukt och förena oljedimma till oljedroppar, som sedan kan dräneras ut. Det är meningen att den olja och de partiklar som kommer med i tryckluften från kompressorn inte ska komma förbi lufttorken. Dock klarar inte filtren att filtrera bort allt.

Exjobbet går ut på att bestämma en acceptabel nivå på olje- och partikelöverdrag före och efter lufttorken (där filtret sitter). Detta acceptanskriterium ska medföra att rimlig livslängd och kvalitet kan garanteras i tryckluftsystemet.

En möjligt utökning på exjobbet är att bestämma en metod att bestämma bytesintervallet för filtret.

Utbildning/linje/inriktning
Maskinteknik, farkostteknik, kemiteknik
Antal studerande: 1-2
Startdatum för ex-jobbet: Våren 2012
Beräknad tidsåtgång: 6 månader

Kontaktpersoner och handledare
Tomas Björnelund, RTCS, telefon 08-553 811 65, [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”FU12-11” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2012-03-22

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.