Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-28

Utvärdera testramverket/produktfamiljen Selenium

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Försäkringskassan IT (FK IT) arbetar med ”hela kedjan” - från utveckling till produktion och förvaltning av IT-tjänster. Vi levererar IT-tjänster inom handläggning, administration och självbetjäning för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och andra partners. Testområdet på FK IT består av 65 medarbetare uppdelade på 4 enheter som ansvarar för test av Försäkringskassans IT system. Vi finns i Sundsvall, samt i Kalix, Luleå, Söderhamn, Stockholm och Karlskorna.

Vi arbetar aktivt för att kunna erbjuda studenter möjlighet till examensarbete. Du får inblick i Försäkringskassan IT och vår breda verksamhet. För oss är detta en möjlighet att träffa och samarbeta med kvalificerade och entusiastiska studenter inom viktiga ämnesområden.

Selenium är en mogen och etablerad open source-produkt för automatiserade tester. Vi skulle vilja utvärdera om Selenium kan användas istället för och/eller som komplement till de produkter vi använder nu.

I arbetet ingår att:
• Etablera en testmiljö med Selenium som testramverk
• Realisera (implementera) ett antal utvalda testfall med Selenium
• Mäta tidsåtgång och uppskatta komplexitet vid genomförandet av dessa testfall
• Ta fram och dokumentera ett lämpligt arbetssätt för att testa med Selenium

Arbetet kräver tekniska kunskaper i Javaprogrammering. För att vara framgångsrik bör du ha ett intresse för programmering och systemutveckling.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.